Select Page

Terugblik 2016: wat u moet weten over de verduurzaming van vve’s

Ongetwijfeld heeft u in 2016 als VvE beheerder wel eens de vraag gekregen of het mogelijk is om zonnepanelen te installeren. Of dat er energiebesparende verlichting kan komen in de algemene ruimtes. Of dat isolatie kan worden aangebracht.

Dit zijn maar een paar van de vele vragen die spelen in de gedachten van woningeigenaren.

Een groot deel hiervan wordt beïnvloed door de huidige verduurzamingsbeweging die plaats vindt in Nederland. Steeds meer consumenten gaan op zoek naar manieren om geld te besparen en een positieve bijdrage te leveren aan het milieu.

De verduurzamingsbeweging is zowel een kans als een bedreiging voor vele VvE beheerders; het betekent namelijk dat u mee moeten bewegen met deze nieuwe vragen van uw klanten.

Ook zoekt de overheid en het bedrijfsleven continue naar manieren om de woningmarkt verder te verduurzamen.

Maar heeft dit wel (het juiste) effect?

Als we kijken naar de snelheid en de wijze waarop wij verduurzamen moeten we helaas constateren dat het niet gaat zoals we willen. Nederland loopt ver achter in haar doelstellingen om een duurzame woningmarkt te creëren. Zeker als we dit vergelijken met onze Oosterburen en andere landen wereldwijd.

Daarover straks meer. Laten we eerst inzoomen op de uitdaging in de Nederlandse markt.

De Nederlandse woning markt is grofweg verdeeld in:

  1. Individuele huiseigenaren,
  2. Vereniging van eigenaren
  3. Sociale en particulieren huurwoningen.

De VvE markt staat gelijk aan ongeveer 1,1 mln woningen, een aanzienlijk deel van de totale woningmarkt in Nederland.

Veel VvE daken zijn geschikt voor het opwekken van zonne-energie. Een mooie kans dus.

Maar helaas! De verduurzaming van VvE’s loopt nog steeds ver achter. Sterker nog, we zien dat de verduurzaming in deze markt nog nauwelijks op gang is gekomen.

Waarom gebeurt er dan zo weinig?

Voor VvE’s is het besparen en opwekken van duurzame energie een extra lastig vraagstuk. De besluitvorming voor het investeren in maatregelen is complex. Bouwkundige en juridische restricties geven vaak beperkingen op de mogelijkheden.

Daarnaast worden VvE beheerders geregeld niet gecompenseerd om panden te verduurzamen. Het uitzoekwerk hiervan rust volledig op hun schouders. Dat te samen met een veelheid aan informatie en een uiteenlopend aanbod creëert meer verwarring dan een duidelijke oplossingsrichting.

EnShared heeft haar dienstverlening hierop ingericht, wij ondersteunen VvE beheerders bij deze complexe vraagstukken.

Wij leveren energie gerelateerd producten en diensten aan VvE beheerders. Denk aan producten zoals de Energiekansenkaart, die snel en eenvoudig inzicht biedt in de zonpotentie van één of meerdere panden; neem contact op voor meer informatie.

Het Nederlands energieakkoord

De overheid en het energiebeleid moeten wel meewerken met de problematieken van de VvE markt. Het volgende is het afgelopen jaar gebeurd.

Sinds begin 2016 is het mogelijk voor VvE’s om energie uit zonnepanelen te leveren aan individuele VvE leden, zonder dat de zonnepanelen direct op de meterkast zijn aangesloten. Dit wordt mogelijk gemaakt door een korting op de energierekening van de leden te geven, ook wel de postcoderoos regeling (PCR) genoemd. 

Zo wordt zonnestroom een interessante investering voor de meeste VvE’s, omdat het bijkomende bouwkundige en juridische complicaties beperkt. Het inregelen van zo’n regeling blijft helaas wel erg complex. EnShared heeft hiervoor een dienst ontwikkeld om deze complexiteit voor hen weg te nemen.

Ook is er duidelijkheid gekomen over de BTW teruggave voor de investeringen in zonnepanelen. Wij hebben in gesprekken met de Belastingdienst achterhaald dat ook VvE’s de initiële investering in zonnepanelen terug kunnen vragen. Lees daar meer over in onze BTW blog.

Hoe doet Nederland het ten opzichte van overige landen?

Als we onze voortgang vergelijken met andere landen, maakt Nederland (op twee landen na) het minste progressie.

 

Laten we het vanuit het perspectief van landen als Duitsland en China bekijken.

Duitsland heeft de afgelopen jaren veel duurzame energie opgewekt. Zo produceren zij nu al ongeveer 32% van hun totale energieverbruik met duurzame energie. Dit in relatie tot onze doelstellingen van 14% in 2020, is een enorme prestatie.

China is ook een land dat zich heeft ontwikkeld als belangrijke speler op het gebied van duurzame energie. Ondanks dat ze ook de meeste energie consumeren, staan ze bovenaan met het gerealiseerd vermogen op het gebied van zonnepanelen en windmolens. Daarnaast zijn ze een belangrijke factor in de prijsdaling van zonnecellen technologie.

Onderstaande grafiek geeft de daling van de prijs van zonnecellen technologie weer.

Bron: Stichting Monitoring Zonnestroom

Deze verlaging is voor veel individuele huiseigenaren aanleiding geweest om zonnepanelen te plaatsen. De groei van VvE’s die zonnepanelen hebben geïnstalleerd is veel lager, dan de prijsdaling van de zonnepanelen zou doen veronderstellen.

Waarom zijn Internationale Klimaatakkoorden relevant voor u?

Op internationaal niveau zijn tijdens de COP in Parijs (in 2015) 197 landen bijeengekomen om samen een energie akkoord te sluiten. Hierin wordt gesteld dat de temperatuur van de aarde met max. 2 graden mag stijgen, met een streefwaarde van 1.5 °C. Elk land committeert zich aan het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen, en het implementeren van meer duurzame energie. Begin oktober 2016 heeft het Europees Parlement het klimaatverdrag geratificeerd.

Uit het World Energy Outlook rapport blijkt nu dat we deze doelstellingen niet zullen halen als er geen drastische maatregelen wereldwijd worden geïmplementeerd. Met andere woorden: zonder grote aanpassingen, zullen we met de huidige gang van zaken de aarde opwarmen boven de afgesproken 2 graden. Dit als gevolg van de toenemende energievraag wereldwijd en onze (blijvende) verslaving aan fossiele brandstoffen.

We zitten dus op het kritieke pad en we zullen allemaal onze handen uit de mouwen moeten steken om de onomkeerbare gevolgen hiervan te voorkomen. De Nederlandse overheid zal als gevolg van het niet halen van de doelen stappen moeten zetten om duurzame energie opwek voor VVE’s aantrekkelijker te maken. Daarom zijn de internationale klimaatakkoorden voor u dus relevant.

Maar hoe nu verder?

Eén conclusie die we kunnen trekken is dat we erg afhankelijk zijn van ons energiebeleid.

Er zullen grote veranderingen moeten plaatsvinden in ons energie landschap om met alle Nederlandse woningen te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen, en wel op een versnelde wijze.

Het begin is gemaakt met aanpassingen in wet- en regelgeving. Het belangrijkste vraagstuk is nu hoe individuele huiseigenaren kunnen worden bewogen om energie te besparen én zelf op te wekken.

Dit vraagstuk, en dan specifiek voor de VvE’s,  is waar EnShared zich vol voor inspant. Dat willen we graag met alle betrokken VvE beheerders van Nederland doen!

Neem contact met ons op en laten we gezamenlijk bekijken hoe uw VvE’s mee kunnen gaan in deze duurzaamheid beweging.

Bezoek onze website www.enshared.nl of neem contact op met Roel Aarten; roel.aarten@enshared.nl voor het maken van een vrijblijvend adviesgesprek.