Over EnShared

‘De vraag naar energie verandert in Nederland. De consument krijgt steeds meer gehoor naar zijn roep om betaalbare en duurzame energie. Waar het produceren van energie ooit alleen het terrein was van de grote energieleveranciers, nemen consumenten en lokale ondernemers nu steeds meer zelf het heft in handen.

De toekomst zit in het opwekken en delen van eigen opgewekte energie. De filosofie van ‘Energie delen’ zit immers al in de naam van EnShared (‘Energy Shared’). Wij blijven dan ook innoveren op het gebied van opwek, opslag en distributie van decentrale energiesystemen, zodat wij u kunnen blijven voorzien van de beste oplossingen.

Onze kernwaarden

Als u kiest voor EnShared mag u van het volgende uitgaan:

Betrokken

bij de belangen van onze klanten  als bij maatschappelijke belangen 

Transparant

en duidelijk over hoe we werken, wat we bieden en waarvoor we het doen

Kennis delen

zodat we gezamenlijk een versnelling in de energie transitie kunnen creëren

Maatschappelijk verantwoord

naar onze klanten, belanghebbenden en leveranciers

Ons team

De ontwikkeling van een duurzame leefomgeving vraagt om een nieuwe vorm van (samen)werken. Bij EnShared werken mensen met diverse achtergronden. Allen die met passie en visie bijdragen aan de transitie naar een duurzame leefomgeving.

We werken vanuit gelijkwaardigheid met onze leveranciers, opdrachtgevers en eindklanten. En zo werken we bij EnShared ook met elkaar.

EnShared is EPA-W gecertificeerd (incl. maatwerkadvies)

EnShared is EPA-W (woningbouw) gecertificeerd. Hiermee worden de meest actuele inzichten op het gebied van bouwkundige- en installatietechnische aspecten rondom de verduurzaming van de woning meegewogen. Naast de EPA-W certificering biedt EnShared ook maatwerkadvies.

Steeds meer klanten zoeken naar totaal oplossingen, van advies tot implementatie en beheer. EnShared is in staat u deze totaal oplossingen te bieden. Lees hier meer over op onze blog of bekijk de Totaal oplossingen van EnShared.