Select Page

Opinieblog: energietransitie in Nederland gaat veel te langzaam

De gewenste energietransitie in Nederland gaat veel te langzaam. Enerzijds komt dit door het gebrek aan urgentie bij vele Nederlanders. Anderzijds zijn we met ons allen nog niet altijd in staat om de 5 O’s (*) slim en effectief met elkaar te verbinden.

 

(*): Onder de 5 O’s wordt verstaan: overheid, ondernemingen, onderzoek, onderwijs, en omwonenden (lees de inwoners van Nederland).

 

 

 

 

Waarom is dit gebrek aan urgentie bij veel Nederlanders aanwezig? En waarom wordt er nog steeds te weinig samengewerkt?

 

Kosten en baten, en weten we het allemaal?

 

Informatievoorziening over klimaatveranderingen en het directe verband met energieverbruik wordt niet altijd goed geïnterpreteerd. Men kan soms stellen dat informatie niet altijd helder door de overheid en ondernemingen wordt gebracht. Daarnaast zijn vele burgers alleen maar geïnteresseerd in kostenreducties. En mogelijke kostenveranderingen (en ingeschatte onzekerheden) in de energievoorziening worden met scepsis begroet.

 

Dus we hebben hier een belangrijke taak te vervullen. Het doen van transparante informatievoorziening en aangeven dat de kosten van energievoorzieningen die op ‘fossiele brandstoffen’ zijn gebaseerd in de nabije toekomst omhoog gaan.

 

Daarnaast is het belangrijk mensen te wijzen op het feit dat een duurzaam huis een veel hogere waarde creëert. Dit zal weer helpen bij de verkoop van hun woning. En dan nog maar niet te spreken over hypotheekverstrekkers die op termijn zeer waarschijnlijk eisen gaan stellen aan minimale duurzaamheidsvoorzieningen. Al is het alleen al om risico’s te verminderen bij latere verkoop.

 

 

 

Bedrijven en kantoren

 

Bedrijven worden sowieso al verplicht om per 2023 aan een beter energielabel te voldoen. De Rijksoverheid stelt dat vanaf 2023 er in Nederland geen kantoor meer zal zijn met een energielabel slechter dan label C. Kantoren met een label D t/m G schijnen dan niet meer gebruikt te mogen worden. Dus hier zit meteen een directe druk van de overheid om verbeteringen te implementeren.

 

Eigenaren van hoog-energie verbruikende kantoren moeten hun panden zuiniger maken. Dat is geen probleem, want de investering betaalt zich veelal terug door de besparing op energiekosten.

 

Bedrijven die veel energie gebruiken (meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas per jaar) zijn nu al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen als de terugverdientijd onder de vijf jaar ligt.

 

Huishoudens

 

Voor woningeigenaren is die directe druk nog niet aanwezig, maar deze komt spoedig.

 

De vraag is echter: moeten we wachten op een overheid die via regels aanpassingen gaat verlangen? Of nemen we zelf het initiatief?

 

Op dit moment zijn er al vele kosteneffectieve oplossingen, die een interessant rendement opleveren. Financiering hiervan kan mogelijk een uitdaging zijn, maar ook hier zijn er voldoende oplossingen voor handen. Dus waarom wachten?

 

Verschillende subsidies en leningen zijn beschikbaar voor energiebesparing in woonhuizen. Woningeigenaren kunnen subsidie krijgen als zij twee of meer isolatiemaatregelen tegelijk nemen (bijv. dak, gevel, vloer of glas). Lening uit het Nationaal Energiebespaarfonds is ook mogelijk. En de subsidieregeling voor huurhuizen is aantrekkelijker gemaakt.

 

 

 

Oplossingen beschikbaar

 

Wellicht heerst er twijfel over welke specifieke oplossingen van toepassing zijn, en bij wie men moet aankloppen.

 

Technologieën zijn er al lang. En natuurlijk kan het beter en zullen zonnepanelen goedkoper worden. Maar geldt dit niet voor alles? Onze telefoon, onze PC ….? Wachten we daarom met de aanschaf van een nieuwe smart-phone of een 3D TV?

 

De uitdaging is hoe we alles aan elkaar kunnen knopen en dit op een slimme en kosten effectieve wijze gaan implementeren!

 

Maar het gaat ook om van elkaar te leren en daarmee je omgeving te helpen.

 

Vandaar dat EnShared en Zonatlas zich zo open mogelijk opstellen en zo onafhankelijk mogelijke oplossingen aanbieden. Daarnaast wordt er aansluiting gezocht bij verschillende duurzaamheidsinitiatieven en allerlei stakeholdergroepen die met het onderwerp energietransitie bezig zijn.

 

De Zonatlas database (met meer dan 13,5 miljoen daken/panden) is uniek in Nederland met de mogelijkheden die het biedt om huishoudens en MKB een snel inzicht te bieden in zonne-energie opwekkingsmogelijkheden.

 

EnShared biedt de Vereniging van Eigenaren en energiecoöperaties diverse oplossingen die rekening houden met het besluitvorming proces en met de keuze uit verschillende fiscale mogelijkheden. 

 

Alles is gericht op praktische en betaalbare oplossingen die snel en slim worden geïmplementeerd. Onze belangrijkste thema’s zijn dan ook samenwerken, ervaringen delen en systemen integreren.

 

 

 

Tenslotte

 

Waarom dus wachten? De term ‘rentmeesterschap’ wordt vaak te licht geïnterpreteerd. We zijn het onze kinderen, kleinkinderen en komende generaties verplicht nu de juiste stappen te zetten.

 

Doet u mee?

 

 

 

Een duurzame groet,

 

Thijs Aarten (*)

 

 

 

(*): Thijs Aarten werkt al 36 jaar in de energie sector. Hij heeft gewerkt voor grote internationale ondernemingen, zoals Royal Dutch Shell, Koninklijke Pakhoed, Koninklijke Vopak, KEMA en Ecofys. Momenteel is hij o.m. algemeen directeur van EnShared Development B.V. en interim managing director Navigant-Ecofys.

 

Sinds 2006 is Thijs bezig met duurzame energie en het belang daarvan voor de samenleving. Hij heeft zich bezig gehouden met kennisplatforms in Nederland om partijen met elkaar te verbinden. Thijs is menigmaal als spreker opgetreden op conferenties op het gebied van energie transitie. I.v.m. zijn huidige en voormalige posities, is Thijs Aarten betrokken (geweest) bij verschillende internationale energie transitie projecten. Naast het feit dat hij vele klanten wereldwijd heeft geadviseerd, heeft Thijs gewoond en gewerkt in Nederland, Singapore, Engeland, Hong Kong en China. Deze internationale ervaring geeft een andere blik op onze kwetsbare wereld waar zoveel aan het veranderen is en moet.