Select Page

Netbeheerders vervangen PIR door CERES, maar stellen invoering uit

Netbeheerders vervangen Productie Installatie Register voor zonnepanelen door CERES, maar stellen invoeren CERES voor registratie zonnepanelen uit tot de zomer.

De netbeheerders stellen de vervanging van het Productie Installatie Register (PIR) door CERES uit tot de zomer. Netbeheer Nederland meldt dit aan de redactie van Solar Magazine dat CERES ‘geleidelijk wordt ingevoerd’.

Volgens Solar Magazine dd. 17 april 2019: “In het PIR – gekoppeld aan EnergieLeveren.nl en dat aanvankelijk per 27 april 2019 vervangen zou worden door de Centrale Registratie van Systeemelementen (CERES) – wordt door de Nederlandse netbeheerders het aantal zonnepanelensystemen geregistreerd. Netbeheer Nederland meldt aan de redactie vragen te hebben gekregen naar aanleiding van de artikelen van Solar Magazine over de invoering van CERES in relatie tot de Requirements for Generators (RfG) die per 27 april van kracht worden (opmerking EnShared: zie paragraaf hierna). De redactie meldde eerder deze maand al dat de handhaving van de RfG-eisen wordt uitgesteld omdat er nog geen certificering beschikbaar is. Netbeheer Nederland meldt in overleg te zijn met de publieke toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) over hoe hiermee om te gaan. ‘Totdat hierover meer duidelijkheid is, verandert er voor consumenten met zonnepanelen niets. Ondertussen zijn de netbeheerders een traject gestart met betrokken partijen om te komen tot certificering voor kleine opwekinstallaties, zoals zonnepanelen.”.

Lees meer ….

In een eerder publicatie van Solar Magazine dd. 10 april 2019 “Netbeheerders vervangen Productie Installatie Register voor zonnepanelen door CERES”werd gesteld:

Het Productie Installatie Register wordt per 27 april 2019 vervangen door CERES. In het PIR – gekoppeld aan EnergieLeveren.nl – wordt door de Nederlandse netbeheerders het aantal zonnepanelensystemen geregistreerd.

Requirements for Generators (RfG)

Eigenaren van zonnepanelen kunnen hun pv-systeem en het vermogen van de zonnepanelen tot op heden via EnergieLeveren.nl laten registreren in het Productie Installatie Register (PIR-)register. Het PIR-register wordt beheerd door Energie Data Services Nederland (EDSN). De lancering van CERES als vervanging van het PIR-register vindt specifiek op 27 april 2019 plaats, omdat op deze datum nieuwe Europese technische eisen voor opweksystemen zoals zonnepanelen van kracht worden.

Vanaf 27 april 2019 moeten nieuwe zonnepanelensystemen – en bestaande systemen waarvan de omvormer vervangen wordt of het vermogen van de installatie wijzigt door bijvoorbeeld uitbreiding van het systeem – aan de Europese Requirements for Generators (RfG) voldoen en aan de nieuwe Nederlandse Netcode elektriciteit (red. de Nederlandse implementatie van de RfG). In Nederland, maar ook in Vlaanderen, is men wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat aan de nieuwe eisen voldaan wordt. Eigenaren moeten dit kunnen aantonen als hun netbeheerder hierom vraagt. Bij het aanmelden van hun zonnepanelensysteem via CERES moeten eigenaren vanaf 27 april 2019 aangeven dat de installatie voldoet aan de nieuwste eisen. Want alleen als dat zo is, kan men energie (blijven) terugleveren aan het elektriciteitsnet.

Betere voorspellingen

Met Centrale Registratie van Systeemelementen (CERES) implementeren de Nederlandse netbeheerders een nieuw systeem om de gegevens over opwekinstallaties (red. van zonnepanelen tot windturbines, biomassa-installaties en kleinschalige waterkrachtcentrales) centraal op te slaan en te kunnen raadplegen. Overigens moeten eigenaren hun pv-systeem via EnergieLeveren.nl blijven registreren.

De centrale registratie en onderlinge uitwisseling van deze gegevens over installaties die elektriciteit produceren of verbruiken, draagt volgens de netbeheerders bij aan de veiligheid en de verduurzaming van het energiesysteem. De gegevens zijn nodig om betere voorspellingen te kunnen maken, een efficiënter gebruik van het netwerk mogelijk te maken en de integratie van hernieuwbare-energiebronnen te vergemakkelijken. Koepelorganisatie Netbeheer Nederland benadrukt dat het in Nederland wettelijk verplicht is om het bezit van zonnepanelen te registreren.”

 Lees meer ….