Select Page

Enshared is epa-w gecertificeerd (incl. Maatwerkadvies)

EnShared bezit de certificering voor Energie Prestatie Advies voor Woningbouw (EPA-W) en heeft de mogelijkheid om maatwerkadvies te bieden.

Wat is een EPA-W certificering

Iedere woning in Nederland is verplicht om een Energielabel aan te vragen bij de verkoop van de woning. Met een dergelijk label wordt aan de hand van 10 punten de energieprestatie van de woning gemeten, en ontvangt de woning een waardering van A tot G.

Voor woningcorporaties en vastgoed(verhuur)bedrijven gelden striktere regels.

In plaats van een Energielabel wordt een Energie Index berekend aan de hand van 150 woning kenmerken.

Een woning wordt getoetst op de bouwkundige en installatietechnische kenmerken, zoals o.a. de type woning, thermische eigenschappen, het verwarmingssysteem en isolatiewaarden van de gevel, vloer en dak.

Om een dergelijke energetische analyse van een woning te mogen maken moet een bedrijf EPA-W gecertificeerd zijn. EnShared bezit deze certificaten.

Maatwerkadvies, wat kan u daarvan verwachten?

Naast het opnemen van een woning conform de EPA-W eisen, biedt EnShared ook maatwerkadvies aan. Hiermee ontvangt de opdrachtgever een ‘nulmeting’ van de woning, en wordt een voorstel gemaakt van energiebesparende maatregelen welke de Energie Index van de woning kunnen verbeteren. In dit maatwerk advies wordt ook inzicht gegeven in de investeringskosten en terugverdientijden van de voorgestelde maatregelen.

Binnen de oplossingen van EnShared wordt dit advies als integraal onderdeel meegenomen. Bij de oplossingen Aardgasloos-ready wonen en CO2-neutraal wonen is een zeer grote verbetering van de energie prestatie van de woning mogelijk.

Bekijk de totaaloplossingen van EnShared