Select Page

EnShared gelooft in duurzaamheid

Verandering begint bij JEZELF

April 2015: EnShared gelooft in duurzaamheid; zowel in haar bedrijfsvisie als hoe we onderling met elkaar samenwerken. Het management team heeft recentelijk twee dagen de tijd genomen om de samenwerking met elkaar op een duurzame manier te versterken.

Energie Delen in collectief verband, daar staat EnShared voor. Dat is een complex vraagstuk, immers iedere situatie is weer verschillend. Daarnaast zijn wij gehouden aan diverse wet- en regelgeving en andere randvoorwaarden. Het bundelen van onze complementaire (praktijk)kennis is essentieel om tot een goed product te komen. Wijsheid van de menigte blijkt effectief en betrouwbaar. Maar hoe doe je dat…ieder van ons is een individu met eigen mogelijkheden en kennis. Hoe kom je van kennis delen naar optimaal kennis vermenigvuldigen en hoe werk je effectief samen?

Het oplossen van een complex vraagstuk kan worden gedaan door intensieve samenwerking en het delen van kennis. Een solistische benadering leidt niet tot de beste oplossing. Hoe kan je goed werken in een multidisciplinair team? We weten dat goed luisteren naar elkaar belangrijk is, constructief commentaar geven is dat zeker ook. Met dit vraagstuk heeft Adatrium ons management team geholpen.

Twee dagen met het management team

Twee dagen is ons management team actief aan de slag gegaan om meer inzicht te krijgen in ons team. En onze sterktes beter op elkaar af te stemmen. Wat heeft ieder van ons het team te bieden en hoe sluiten we dit aan op elkaar en op de wensen van onze klanten. Ons team bestaat uit verschillende personen met specifieke kwaliteiten, kennis en (levens)ervaring. Inzicht in jezelf en in elkaar krijg je niet bij het drinken van een kopje koffie met elkaar of door het meedoen in lange MT vergaderingen. Edwin en Hanneke van Adatrium weten wel hoe je dit moet doen en nemen je langzaam mee op reis. Aan de hand van praktische oefeningen lieten ze ons zien wat de sterke punten maar ook de verbeter punten waren en reikten daarbij handvaten aan waarmee we dit kunnen aanpakken.

Na deze dagen hebben wij een beter inzicht gekregen in onszelf, in elkaar en in wat wij kunnen verbeteren. Zodat wij hiermee beter in staat zijn onze klant te kunnen bieden waarvoor wij staan.

Wij hebben vertrouwen in elkaar, hebben plezier met elkaar en zijn trots op wat we doen.

Kortom een duurzaam team vol energie!

verandering-begint-bij-jezelf_april2015