Select Page

Energietransitie: gewoon doen!

In deze tijd van heel verschillende berichtgevingen over energietransitie scenario’s, verbazen we ons continue over het gebrek aan inzicht. En daarnaast het gebrek aan kennis en goede feitenonderbouwing wanneer bijv. wordt geroepen; “we moeten volledig van het gasnet af”.

Het woord ‘energietransitie’ zegt het al. Via tussenstappen naar een degelijke en duurzame eindoplossing toe bewegen. Om zo aan de doelen van de ‘Paris agreement’ te voldoen. Laten we daarom niet de oude schoenen weggooien voordat we nieuwe hebben die ons goed passen. En vooral voorkomen dat we op grote schaal aan kapitaalsvernietiging gaan doen. Immers de energietransitie kost al veel en laten we duurzaam met onze financiële middelen omgaan.

We hebben ‘het meest fijnmazige gasnet in de wereld’ dat we optimaal kunnen inzetten in de transitie. Zeker door optimaal gebruik te maken van biogas/groengas voor huishoudens en door het toepassen van bewezen technieken zoals micro-wkk’s in combinatie met zonnepanelen en thuisopslag. Wat betreft het laatste: een goede business case is er nu nog niet voor individuele huishoudens. Maar op een iets grotere schaal kan lokale opslag al zeer zinvol zijn. Kosten voor het lokale elektriciteitsnet kunnen hierdoor laag blijven. Want als we op grote schaal Elektrische auto’s gaan invoeren, zal dit hoe dan ook een extra netbelasting (met pieken) gaan geven. Slim omgaan met opslag en de extra elektriciteitsvraag kan nu ook al. En het spreiden van de elektriciteitsnetwerkbelasting door bijvoorbeeld prijsprikkels kan enorm gaan helpen.

Dus laten we openstaan voor diverse duurzaamheidsopties en wat genuanceerder met de energietransitie om te gaan. In plaats van ‘huilen met de wolven in het bos’.

De Nederlandse samenleving is momenteel al niet de snelste in Europa. Vreemd want we hebben toch echt de kennis en de meeste oplossingen voor handen. Ja, het moet goedkoper, en de juiste fiscale prijsprikkels zijn nodig. Het laatste is een rol van de overheid, maar ook van alle stakeholders die in de energietransitie-waardeketen aan de slag zijn. Om alles goedkoper te krijgen is enerzijds het toepassen van oplossingen op grote schaal benodigd en anderzijds door te gaan met innoveren op zowel individuele technieken als systeemintegratie. Leer daarom van de ontwikkelingen bij windenergie en zonne-energie.