Select Page

BTW op zonnepanelen terugvragen; nu ook voor VvE leden

Het nieuwe jaar is van start gegaan. Dit betekent ook het afsluiten van het vorige financiële jaar, en allerlei fiscale vraagstukken zullen dan de revue weer passeren.

Voor VvE’s is het BTW vraagstuk rondom zonnepanelen een relevant, complex en lastig te doorgronden onderwerp.

Met die reden heeft EnShared in 2016 onderzoek gedaan naar de “mitsen en maren” van het terugvragen van BTW voor VvE’s die in zonnestroom willen investeren. Het belangrijkste wat u hierover moet weten hebben wij hieronder kort uiteengezet.

Particuliere woningeigenaar en BTW teruggave

In de praktijk is het vaak onduidelijk of en hoe Verenigingen van Eigenaren (VvE) BTW kunnen terugvragen op hun investering in zonnepanelen. Het goede nieuws is dat er mogelijkheden zijn voor de Vereniging van Eigenaren of de individuele leden om de BTW terug te vragen.

Sinds eind 2013 is het mogelijk om als consument de BTW over de investering in zonnepanelen terug te vragen. Dit naar aanleiding van een Uitspraak van het Europese Hof.

Kort uitgelegd worden consumenten die zonnestroom produceren (en terug leveren aan het net) gezien als ondernemers. En kan de consument net als bedrijven de betaalde BTW op de investeringskosten terugvragen. Veel leveranciers van zonnepanelen bieden tegenwoordig een extra dienst aan, waarin zij voor hun klanten deze BTW terugvragen.

Geen (directe) BTW teruggave bij zonnepanelen voor (alleen) gezamenlijke verlichting

Een VvE is een onderneming zonder winstoogmerk en kent in de meeste gevallen dan ook geen BTW plicht.

Als een VvE besluit om te investeren in zonnepanelen wordt vaak gekozen om het stroomverbruik van de gezamenlijke verlichting en/of liftinstallatie duurzaam op te wekken. De zonnestroom wordt dan deels op het moment verbruikt wanneer het wordt opgewekt (ook wel momentaan verbruik genoemd). Daarnaast wordt de rest van de stroom die wordt opgewekt (en die niet direct wordt verbruikt) teruggeleverd aan een energieleverancier. Die teruglevering wordt gezien als een belaste prestatie en kan BTW over worden teruggevraagd.

Vanuit het perspectief van de investering (systeem + installatie) is de BTW dus niet terug te vorderen voor dat deel wat direct wordt verbruikt. Het is alleen terug te vorderen over het deel wat wordt geleverd aan de energieleverancier.

Met die reden kan pas na het eerste jaar (en op basis van de einde jaarrekening van de energieleverancier) een berekening worden gemaakt wat de BTW teruggave zal worden – door de geproduceerde stroom van het verbruikte stroom af te trekken.

  • Wat geleverd wordt is dus een belaste prestatie en kan BTW over worden terug gevraagd.
  • Wat zelf direct wordt verbruikt kan geen BTW over worden terug gevraagd.

De teruglevering moet dus goed worden gemeten om te kunnen berekenen wat de BTW teruggave over de investering wordt.

Dit is dan ook één van de redenen waarom het rendement voor een zonnepanelen-installatie voor gezamenlijke verlichting zo laag is.

Wat is er dan wel mogelijk voor een VvE?

Tijdens een overleg tussen EnShared en de Belastingdienst is duidelijk geworden dat bij levering van de stroom aan de leden van de VvE middels de Postcoderoos-regeling (PCR) de BTW over de investering wel kan worden teruggevraagd.

De Postcoderoos-regeling biedt soelaas

De postcoderoos-regeling is een fiscale regeling speciaal ontwikkeld voor VvE’s en Energiecoöperaties om stroom van zonnepanelen te delen met hun leden. Met de postcoderoos-regeling verkoopt de VvE de stroom van de zonnepanelen aan een energieleverancier en krijgen zij een vaste vergoeding per opgewekte eenheid stroom (kWh). De opwek van zonnestroom wordt door middel van een zuivere teruglevermeter geleverd aan het net.

De stroom wordt dus niet voor haar eigen pand gebruikt maar verkocht aan een energieleverancier, waardoor de VvE voor dit onderdeel door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien. Dit zijn dus in zijn volledigheid belaste prestaties.

Met die reden kan via deze regeling de BTW in zijn volledigheid worden terug gevraagd, mede doordat de zuivere teruglevermeter de totale opwek registreerd.

Wel moet BTW worden afgedragen over de geproduceerde en verkochte zonne-energie.

VvE kan rendabel stroom leveren en EnShared ondersteunt u daarbij

Zonnestroom opwekken en delen met de leden van de VvE is aantrekkelijk door de recente aanpassingen in de postcoderoos-regeling.

Door als VvE te investeren profiteert men van veel kostenvoordelen waaronder de inkoopvoordelen en de vrijstelling op de energiebelasting.

De investering biedt zo vergelijkbare rendementen met particuliere huiseigenaren die investeren in zonnepanelen.

VvE’s kunnen met hulp van EnShared, in samenwerking met hun beheerder, eenvoudig een proces doorlopen om gezamenlijk te besluiten stroom op te wekken en te delen. Dit kan aan de hand van drie oplossingsrichtingen die EnShared faciliteert.

EnShared faciliteert het administratieve proces volledig. Denk hierbij aan:

  • de aanvraag voor energiebelasting vrijstelling,
  • en handige online diensten om alles eenvoudig te beheren.

Dit doen wij bij voorkeur in samenwerking met de VvE beheerder.

Benieuwd of één van bovenstaande regelingen mogelijk is voor uw VvE’s?

Neem dan contact op via onze website www.enshared.nl of neem contact met ons op: advies@enshared.nl of 088 644 1717.