Select Page

Betrouwbare installateur

Door de gigantische toename in populariteit van zonnepanelen, is er een wildgroei aan zonnepanelen aanbieders. Maar hoe weet u wie een betrouwbare en kundige partij is?

Een installateur moet o.a. werken volgens de NEN1010. Er zijn ook andere opleidingen en certificaten te behalen om installateurs te onderscheiden. Hieronder geven we een overzicht hiervan.

Opleidingen en persoonscertificaten

Er bestaan diverse opleidingen welke gevolgd kunnen worden door adviseurs en monteurs om zich te scholen in het vak Zonnestroominstallaties. Werknemers van een installatiebedrijf kunnen drie verschillende opleiding volgen om een diploma of certificaat te behalen in drie vakgebieden van een Zonnestroominstallatie; advies, montage en installatie. Een adviseur/verkoper zal met name het Advies traject bijwonen, de elektricien de Installatie cursus en de cursus Montage wordt met name gevolgd door de monteurs die op het dak werkzaamheden uitvoeren.

De medewerkers die deze opleiding afronden met een examen worden ingeschreven in het kwaliteitsregister van QBISNL.

Na het succesvol afronden van alle bovenstaande opleidingen kan een installateur een erkenning Zonnestroominstallaties aanvragen als bedrijf bij InstallQ.

InstallQ

InstallQ is een fusie tussen Sterkin en KVINL, en biedt een erkenning aan installateurs op diverse vakgebieden. Door een erkende installateur in te schakelen voor uw energie-installaties bent u een verzekerd van een verantwoorde keuze. Daar zijn verschillende redenen voor.

De eerste reden is dat uw huis de plek is waar u zich comfortabel, ontspannen en veilig voelt. Comfort is voor een groot deel afhankelijk van uw installaties. Behaaglijke warmte, betrouwbare stroomvoorzieningen, douchen, wassen en koken: allemaal zaken die u dankzij de installaties kunt doen. Hier neemt u liever geen risico’s mee. Laat de installatie daarom vakkundig en veilig aanleggen en onderhouden door een InstallQ erkende installateur, want die:

  • is gediplomeerd;
  • houdt vakinformatie bij door bijscholing en vakliteratuur;
  • werkt veilig en conform de wettelijke voorschriften;
  • wordt regelmatig gecontroleerd.

Een tweede reden is dat u een schriftelijk bewijs kunt krijgen dat u een erkende installateur heeft ingeschakeld. Voor de wet zijn huiseigenaren zelf verantwoordelijk voor de staat van de installaties in hun woningen. Met een Conformiteitsverklaring van uw InstallQ erkende installateur kunt u aantonen dat u die verantwoordelijkheid serieus neemt. De conformiteitsverklaring is een bewijs van de installateur dat de betreffende installatie door hem is aangelegd en aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit voldoet. Aanvragen van een Conformiteitsverklaring gaat eenvoudig online via de website www.echteinstallateur.nl.

Keurmerk

Los van de erkenning van InstallQ kan een installatiebedrijf ook onderdeel worden van een keurmerk of certificeringsinstantie. Het bekendste keurmerk in deze sector is Zonnekeur. Belangrijk voor de klant om te weten is dat zij ook de bovenstaande certificaten van InstallQ vereisen. Dit is noodzakelijk om toe te treden aan Zonnekeur. Verder verplicht het keurmerk om bepaalde handelswijze te hanteren bij installaties en volgen er “audits” bij deelnemende partijen. De keerzijde van dit keurmerk is dat een installateur een bijdrage betaald om lid te zijn. Kleinere partijen zijn dus veelal niet aangesloten en bedrijven die een andere werkwijze prefereren doen dit ook niet. Het is een vrije keuze.

EnShared

Wij hopen dat we hiermee wat meer inzicht hebben gegeven in waar u als klant op kan letten. EnShared medewerkers hebben de relevante opleidingen gevolgd en zijn in het bezit van de erkenning van InstallQ. Mochten wij een offerte voor u mogen uitbrengen, vraag gerust bij uw EnShared adviseur voor een verdere toelichting.