Select Page

Alle nederlandse daken kunnen min. 50 miljard kwh zon pv opwekken

Alle Nederlandse daken samen in staat om minimaal 50 miljard kWh zonne-energie op te wekken!

Zonatlas heeft geanalyseerd wat de Nederlandse daken in totaliteit aan zonne-energie kunnen opwekken.

Het resultaat is 64GWp geïnstalleerd vermogen, dat kan leiden tot een energie productie van meer dan 50 miljard kWh! Om dit cijfer in perspectief te plaatsen: de verbruikte energie van alle particuliere huishoudens in Nederland bedroeg in 2013 23 miljard kWh (gebaseerd op cijfers uit het CBS rapport “Elektriciteit in Nederland” van februari 2015).

In de week van de nationale zonne-energiecampagne Solar Days (www.SolarDays.nl) met de Tel de Zonactie en de bekendmaking welke gemeente zonne-energie het beste stimuleert, geeft dit cijfer weer dat we dit energiepotentieel niet kunnen laten liggen en de Nederlandse daken klaar staan om een grote bijdrage te gaan leveren aan de verduurzaming van Nederland.

Het totaal van 64GWp is tot stand gekomen door de volgende aannames en berekeningen:

  • Het 3D simulatiemodel van de Zonatlas berekende dat Nederland meer dan 675 miljoen m² geschikt dakoppervlak heeft (huizen, openbare gebouwen en bedrijven) die in aanmerking komen voor het opwekken van zonne-energie.
  • Er is gerekend met panelen van 250Wp, met elk een oppervlakte van 1,64m².
  • Een dak wordt meegerekend als er minimaal 1,25kWp (5 panelen) geplaatst kan worden.

230 Zonatlas-gemeenten werken hard aan het oogsten van dit potentieel. Zonatlas en haar partner EnShared hebben samengewerkt om dit bericht op te stellen.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Zonatlas, waar ook meer te vinden is over de producten en dienstverlening van Zonatlas.

Lees het volledige persbericht hier: Persbericht-50mldkwh