Rechtbank Amsterdam heeft een renovatievoorstel NOM-woningen afgewezen.

Rechtbank Amsterdam heeft een renovatievoorstel van een plaatselijke woningcorporatie, om flats nul op de meter-woningen (NOM-woningen) te maken, afgewezen.

Volgens: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:2543

QUOTE

Een woningbouwvereniging heeft een renovatievoorstel gedaan aan huurders in een woonblok. Belangrijk onderdeel van dit voorstel is het renoveren van de flats tot nul op de meter-woningen (NOM-woningen). Daarbij hoort een door de huurders te betalen maandelijkse Energieprestatievergoeding (EPV), naast de huurprijs en de servicekosten. Deze zou in de plaats moeten komen van hun huidige kosten voor gas en elektriciteit. Dit voorstel acht de kantonrechter niet redelijk. Voor zover het betrekking heeft op de NOM-renovatie kleven er teveel onzekerheden aan, in het bijzonder met betrekking tot de consequenties voor de uiteindelijke woonlasten van de huurders. Nu de wetgever naast de huurprijs en de servicekosten de energieprestatievergoeding heeft ingevoerd om de kosten van de NOM-voorzieningen uit te betalen, is het niet de bedoeling dat deze kosten ook nog eens via een huurverhoging en verhoging van de servicekosten kunnen worden doorberekend aan de huurders, Als de renovatiewerkzaamheden toch zouden worden uitgevoerd, is een verhuizing, met de daarbij behorende verhuiskostenvergoeding niet nodig.

UNQUOTE

Wij gaan deze ontwikkeling(en) nauw volgen.

In ieder geval bevestigt het onze positie dat er voldoende transparantie en onafhankelijke informatie nodig is voor bewoners (eigenaren en/of huurders) om goede keuzes te kunnen maken.

EnShared en Zonatlas zijn daarom aangesloten en actief bij de landelijke Coalitie Samen Duurzaam Doen, en werken nauw samen met het ‘Institute for Future of Living’ ( https://instituteforfutureofliving.org/ ).

Coalitie Samen Duurzaam Doen

Een korte introductie van Samen Duurzaam Doen:

 • Energie hebben we dagelijks nodig en is één van de sectoren waarin zich momenteel een institutionele revolutie voltrekt. Dit biedt mogelijkheden om krachten binnen verschillende sectoren te bundelen, bijvoorbeeld: Energie, Gebiedsontwikkeling, Mobiliteit en Sociale Innovatie die bijdraagt aan een meer inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving.
 • Bedrijven en organisaties die intrinsiek gemotiveerd zijn om verandering te bewerkstelligen gaan ‘samen duurzaam doen’ realiseren met bewoners op buurt, wijk of gemeenteniveau.
 • Wat we met elkaar leren gaan we nationaal delen om te versnellen. Een duurzame energie huishouding voor iedereen: betaalbaar, verstandig, haalbaar, maatwerk, comfortabel.
 • We werken vanuit het belang van bewoners. We organiseren Energie Commons, een nieuwe vorm van coöperaties.
 • Energiecontracten met klassieke leveranciers worden verruild voor buurtenergie.
 • Samen Duurzaam Doen richt zich met name op bestaande bouw maar maakt effectieve link met best practices nieuwbouw en deelt ervaringen.

Inmiddels bestaat de Coalitie uit een mooie verzameling van partijen; Institute for Future of Living, kennisinstellingen, partijen die actief zijn om burgers te activeren en te ondersteunen, bouw en installatiebedrijven, IT-bedrijven, internationaal consultancy & implementatie organisatie, en bedrijven als EnShared en Zonatlas. Samenstelling van de Coalitie zal dynamisch zijn, en we verwelkomen graag (lokale) partijen die onze doelstellingen onderschrijven en versterken!

Wat de coalitie Samen Duurzaam Doen biedt:

 • Een platform waar bewoners mee samenwerken vanuit hun belang en zonder ‘lock-in’ – dus alle keuze vrijheid behouden.
 • Een nieuw energiecollectief in de vorm van een Energy Common voor de buurt, dat de buurtbewoners de ‘power’ geeft om zelf beslissingen te nemen en energie te delen in de buurt en daarbuiten.
 • Een door alle betrokken partijen gedragen Plan van Aanpak om de woning betaalbaar, mogelijk gefaseerd en overzichtelijk te verduurzamen, binnen contouren van de lokale energie infrastructuur.
 • Een onafhankelijke Energiescan dat gebruikt kan worden voor het aanvragen van offertes voor (gefaseerde) verduurzamingsmaatregelen.
 • Transitiebegeleiding en ondersteuning vanuit ons uitgebreide netwerk van deskundigen bij de ontzorging van de financiële, administratieve, bestuurlijke en operationele zaken.

Voor vragen kunt u terecht bij de volgende contactpersonen van de landelijke coalitie Samen Duurzaam Doen of het Institute for Future of Living:

Verdere informatie over de Coalitie volgt in een separaat bericht.

Opinieblog: 2019, een jaar van stijgingenNetbeheerders vervangen PIR voor zonnepanelen door CERES maar stellen invoering uit.
Meeste reacties